وصلة

وصله (یونیکس) ابزار کامپیوتر وصله یک برنامه یونیکس است که های متنی را طبق دستورالعمل های موجود در یک جداگانه ، به نام وصله ، به روز می کند. وصله (کبودرآهنگ) این صفحهٔ ابهام‌زدایی مقاله‌های

2023-02-08
  لوحة بورتريه د جاشيه
 1. 20,494
 2. 164g, 7
 3. Display 6
 4. Usb 2
 5. وَصَلَهُ الخَبَر
 6. Th
 7. 5m 30
 8. Jun 14, 2021 · Wasla Browser | وصلة APK for Android
 9. German: Wasla n
 10. Download وصلة apk 1